duminică, 25 iulie 2010

3

Integrity is by far something you build not something you gain.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu